عوارض درمان دیرهنگام فیشر مقعدی

زمانی که فیشر مقعدی (فیشر آنال) بدون درمان رها شود یا دیر تشخیص داده شود، عوارض متعددی می‌تواند به دنبال داشته باشد. این عوارض می‌توانند درد و دیگر نشانه‌های فیشر مقعدی را بدتر کنند. برخی از عوارض درمان دیر هنگام فیشر مقعدی در ادامه مطلب ذکر شده است.

عدم بهبودی فیشر مقعدی (ایجاد فیشر مزمن)

فیشر مقعدی که طی ۶ تا ۷ هفته بهبود نیابد به عنوان فیشر مزمن در نظر گرفته می‌شود. این حالت اصلی‌ترین عارضه ناشی از فیشر است. با عمیق‌تر شدن فیشر ممکن است زخم (اولسر) ایجاد شود.

عود مجدد فیشر مقعدی

همواره فیشرهای مقعدی در صورت عدم درمان به موقع، عود می‌کنند. عوامل متعددی منجر به عود فیشر مقعدی می‌شود. گاهی به دلیل فشار وارده بر مقعد، شکاف فیشر مجددا باز می‌شود.

عفونت

زمانی که فیشر مقعدی بدون درمان رها شود یا به دلیل عود مجدد بهبود نیابد، عفونت اتفاق می‌افتد. باکتری‌های مدفوع ممکن است زخم را آلوده کرده و عفونت ایجاد کنند.

خونریزی

خونریزی به دنبال گسترش زخم رخ می‌دهد. همچنین خونریزی می‌تواند از عوارض جراحی فیشر باشد.

فیستول

فیستول، مجرای غیر طبیعی یا سوراخ‌های عمیق بین فضای کانال مقعدی و ارگان‌های اطراف است. فیستول از عوارض درمان دیرهنگام فیشر مقعدی بوده یا ممکن است به دنبال جراحی فیشر ایجاد شود.

بی‌اختیاری دفع

بی‌اختیاری ادرار و مدفوع به دلیل کشیده شدن غیر قابل کنترل ماهیچه‌های اسفنکتر ممکن است رخ دهد.

تنگی مقعد

به دلیل اسپاسم ماهیچه‌های مقعد یا اسفنکتر مقعد یا انقباض بافت زخم موجود، کانال مقعدی به طور غیر طبیعی تنگ می‌شود که موجب سختی عمل دفع خواهد شد.

اختلال در خونرسانی

با گسترش پارگی فیشر مقعدی به ماهیچه‌های اسفنکتر، جریان خون به فیشر مختل می‌شود که موجب کند شدن فرآیند بهبود فیشر خواهد شد؛ با توجه به اینکه آنتی‌بادی‌ها عمدتا از طریق خون به نواحی آسیب دیده می‌رسند.

منبع

Complications to Expect from Prolonged Untreated Anal Fissures