فیلم آموزشی

نکات کاربردی مربوط به سرطان روده، استوما و مراقبت‌های آن را در فیلم‌های مربوطه مشاهده نمایید.

نحوه تعویض کیسه استوما


مصاحبه با دکتر


(96/02/10) مصاحبه با دکتر