سوالات رایج در مورد كولوستومی دائمی

چگونه می‌توانم عوارض و عواقب كولوستومی را كاهش دهم؟

آيا می‌توان كولوستومی را بست و به طور طبيعی اجابت داشته باشم؟

اين‌ها سوالاتی است كه يك فرد دارای كولوستومی دائمی، از جراح خود دارد.

اصولا كسی كه كولوستومی دائمی دارد و مقعد و عضلات آن به دليل گرفتاری تومور يا مشكلات ديگر آسيب ديده يا برداشته شده است به اجبار بايستی از راه كولوستومی مواد دفعی خارج شود وليكن آيا راه‌هايی برای كاهش عوارض كولوستومی وجود دارد؟ بلی حتما راه‌هايی وجود دارد تا فرد به زندگی نرمال خود باز گردد.

  1. كيسه‌های بوگير دار و دو تكه: قسمتی از عوارض را آسان كرده است.
  2. ست شستشوی استوما از طريق كولوستومی: در اين روش با يك ست شستشو يا irrigation set به صورت انما از طريق دهانه استوما (كولوستومی) با آب شستشو می‌شود و فرد برای مدتی از دفع ترشحات خلاص می‌شود.
  3. كولوستومی و آپانديكوستومی (Colostomy + MACE): در اين روش از طريق آپانديس كه به صورت سوراخی بسيار كوچك در طرف راست تعبيه می‌شود، روزانه صبح‌ها توسط يك سوند باريك با مقداري آب، روده شستشو می‌شود و در بقيه روز معمولا فرد دفع گاز، مايع و مدفوع نخواهد داشت و بسياری از بيماران حتی نياز به كيسه هم ندارند و از نظر هزينه و عوارض ديگر كيسه، راحت می‌شوند.
  4. در اين روش معمولا به حسب عادت، فرد در توالت روی توالت فرنگی نشسته و از طريق سوراخ آپانديكوستومی سوند نلاتون ظريف را وارد كرده و به ميزان ۵۰۰ سی سی تا ۱۰۰۰ سی سی آب وارد می‌شود. هر موقع كه ترشحات داخل كيسه قطع شد می‌توان كيسه را تخليه کرد يا گاهی در صورت اطمينان، كيسه را برداشت يا كيسه كوچكتر گذاشت.
  5. استومای بدون اختيار در ناحيه پرينه (ميانراه محل قبلي مقعد) و آپانديكوستومی يا MACE: در اين روش حين عمل اوليه، كولوستومی را پس از برداشتن مقعد در محل پرينه كار گذاشته و از طريق دهانه كوچك طرف راست (آپانديكوستومی) شستشو می‌شود تا زمانی كه روده تخليه كامل شود وليكن در اين روش در صورت ترشح احتمالی كنترل آن مشكل‌تر از روش استوما و آپانديكوستومی است و اكثر بيماران نياز به گذاشتن پوشك و يا پد (pad) خواهند داشت.