نشست سالانه شست سالانه انجمن آمریکایی جراحان کولورکتال در سال 2017

نشست سالانه انجمن آمریکایی جراحان کولورکتال در تاریخ 10 تا 14 ژوئن سال 2017 در شهر سیاتل ایالت واشینگتن برگزار می‌شود. در این کنگره، جراحان بزرگ و مطرح جهان اطلاعات به روز جراحی‌های کولون و رکتوم با تأکید روی مراقبت از بیماران، آموزش و پژوهش را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهند.

اهداف اصلی کنگره سالانه انجمن آمریکایی جراحان کولورکتال شامل موارد زیر خواهد بود:

  1. پیشبرد تشخیص و درمان بیماران کولون و رکتوم
  2. بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و مراقبت از بیماران از طریق ارتقای دانش، مهارت، عملکرد حرفه‌ای و ارتباطات بین رشته‌ای ضروری در بین بیماران، مردم و متخصصان