دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی – بیمارستان میلاد تهران 1395

دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی در تاریخ 12 الی 14 آبان ماه 1395 در بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود. برگزار کننده این کنگره انجمن کولوپروکتولوژی ایران با همکاری گروه های کولورکتال و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، گروه جراحی دانشگاه آزاد و انجمن استومی ایران است.

دکتر تولیت کاشانی یکی از اعضای کمیته علمی دهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی بوده و همچنین از اعضای پانل Anal Cancer‌ است که در روز دوم کنگره (13 آبان ماه) برگزار می شود. ایشان سخنرانی خود با موضوع Pelvic Organ Prolapse را نیز در این کنگره ارائه خواهد کرد.

موضوعات مورد بحث در کنگره

 • مدیریت بیماری های آنورکتال در IBD
 • عوارض تعبیه پاچ، تشخیص و درمان
 • نقش جراحی در عوارض بیماری کرون
 • اندیکاسیون های جراحی در کولیت اولسروز
 • فيستول در بيماري هاي التهابي روده
 • مديريت درمان در فيستول هاي عود کرده
 • درمان هاي کم تهاجمي در فيستول
 • فيستول هاي کمپلکس
 • کانسر اوليه قسمت تحتاني رکتوم
 • درمان کانسر رکتوم و پليپ هاي همزمان IBD
 • کانسر کولورکتال
 • انديکاسيون هاي نئوادجوانت در کانسر رکتوم
 • بي اختياري نوروژنيک مدفوعي (تشخیص و درمان)
 • PTNS
 • پرولاپس کامل رکتوم و بي اختياري مدفوعي
 • مديريت پرولاپس کامل رکتوم
 • جايگزيني اسفنگتر مقعدي
 • روش هاي جراحي کم تهاجمي در بيماري هاي هموروئيد
 • تکنيک عمل و عوارض PPH در بيماري هاي هموروئيد با استاپلر
 • بستن شريان هاي هموروئيد و ترميم رکتوآنال با تکنولوژی های مدرن
 • تکنيک New Starr and Starr + 360 در بيماري هاي هموروئيد و پرولاپس مخاطي رکتوم
 • مديريت درمان بيماري هاي هموروئيد
 • درمان هاي مديکال فيشر
 • درمان جراحي فيشر
 • فيشر عارضه دار (کمپليکه)
کنگره کولوپروکتولوژی congress

http://ircps.com/