۶ روش برای درمان سرطان کبد

درمان سرطان کبد بستگی به مرحله و شرایط سرطان دارد و شامل موارد زیر است:

برداشت سرطان با جراحی

با توجه به مکان و اندازه سرطان، جراحی می تواند شامل برداشت قسمت کوچکی از کبد یا بیش از 80% آن باشد. از آنجایی که کبد می تواند خود را بازسازی کند، طی چند هفته به اندازه معمول خود برمی‌گردد. اما در صورت وجود سیروز کبدی، برگشت کبد به اندازه طبیعی امکان پذیر نیست پس جراحی اغلب در صورت وجود سیروز انجام نمی شود. جراحی تحت بی هوشی عمومی انجام می گیرد.

پیوند کبد

پیوند کبد شامل برداشت کبد سرطانی و جایگزین کردن آن با کبد سالم از فرد دهنده است. پیوند کبد جراحی بزرگی است و خطر بروز عوارض تهدید کننده جان بیمار وجود دارد.

پیوند کبد فقط در موارد زیر توصیه می شود:

  • کبد فقط یک تومور با قطر کمتر از 5 سانتی متر داشته باشد.
  • وجود سه یا تعداد کمتری تومور که هر کدام کمتر از 3 سانتی متر باشند.
  • سرطان شما به درمان های دیگر خوب پاسخ داده و هیچ اثری از رشد تومور در 6 ماه گذشته دیده نشده باشد.

در صورتی که تومورهای متعدد یا تومور بزرگتر از 5 سانتی متر داشته باشید، خطر بازگشت سرطان بسیار بالا است، به طوری که پیوند کبد فایده ای نخواهد داشت.

رادیوفرکوئنسی و مایکروویو

استفاده از امواج مایکروویو و رادیوفرکوئنسی روش دیگری برای درمان سرطان کبد در مراحل اولیه (زمانی که تومور کوچکتر از 5 سانتی متر باشد) است. این روش ها برای تومورهای بزرگتر هم می تواند استفاده شود اما باید چندین بار تکرار شود.

در این روش، تومور با امواج مایکروویو یا امواج رادیویی که از الکترود کوچکی تولید می شوند، حرارت داده می شود. حرارت موجب مرگ سلول های سرطانی و کوچک شدن تومور می شود.

روش های مشابه با استفاده از لیزر یا انجماد سلول های سرطانی به همین نتایج می رسند.

شیمی درمانی

در شیمی درمانی از داروهای قوی و کشنده سلول های سرطانی برای آهسته کردن گسترش سرطان کبد استفاده می شود.

یک نوع شیمی درمانی، کموآمبولیزاسیون شریان کبدی (TACE) است که برای درمان مراحل B و C سرطان کبد توصیه می شود. در این موارد، درمان طول زندگی را افزایش می دهد اما سرطان را درمان نمی کند. همچنین این روش برای جلوگیری از گسترش سرطان به خارج از کبد برای بیمارانی که در انتظار دریافت پیوند هستند، استفاده می شود.

تزریق الکل

در صورتی که فقط تعداد کمی تومور کوچک کبدی داشته باشید، تزریق الکل (اتانول) به عنوان یک روش درمانی می تواند مفید باشد. در این روش تزریق الکل به سلول های سرطانی از طریق پوست انجام می شود. این کار موجب از دست رفتن آب سلول ها و توقف رسیدن جریان خون به آن ها می شود. در بسیاری از موارد، این کار تحت بی حسی موضعی انجام می شود.

سورافنیب

سورافنیب یک داروی ضد سرطان است که به صورت قرص تجویز می شود و موجب توقف جریان خون به تومورهای کبدی و کاهش سرعت رشد آن ها می شود. گاهی سورافنیب برای درمان موارد پیشرفته سرطان کبد استفاده می گردد.