تألیفات و مقالات

کتاب‌ها

 • بیماری‌های آنورکتال 1 (فیشر و هموروئید)، انتشارات مرسل، 1383
 • بیماری‌های آنورکتال 2 (آبسه، و فیستول)، انتشارات تیمورزاده، 1387

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

 • مقایسه روش‌های برش حداقل و بستن اولیه لایه‌های عمقی در جراحی سینوس پیلونیدال، کوثر، 1388
 • بیماری‌های شایع آنورکتال از دیدگاه جراحی، فصلنامه دانشکده پزشکی بقیه الله، 1387
 • مقایسه درد و رضایت پس از عمل در بیماران هموروئیدی درمان شده به روش لیگاتور شریان هموروئیدال تحت داپلر با هموروئیدکتومی جراحی، کوثر، 1386
 • مقایسه دو روش بی‌حسی موضعی و نخاعی در اسفنکتروتومی آنال جهت درمان شقاق مقعد، کوثر، 1385
 • نتایج درمانی و عوارض وازکتومی با دو روش لیگاتور و کوتریزاسیون، نشریه جراحی ایران، 1385
 • معرفی روش بسته چند لایه در درمان سینوس پیلونیدال ساکروم، کوثر، 1385
 • بررسی میزان تأثیر کلاژن اسبی در هموستاز خونریزی‌های ناشی از اعمال جراحی دندانپزشکی، سینوس پیلونیدال، هموروئید و لامینکتومی، فصلنامه خون، 1385
 • مقایسه نتایج تزریق سم بوتولینیوم با اسفنکتروتومی لترال در درمان فیشر آنال مزمن، نشریه جراحی ایران، 1385
 • آپاندیسیت حاد در استامپ آپاندیس، مجله پژوهشی حکیم، 1384
 • گزارش یک مورد فیستول متعدد روده‌ای به دنبال سل شکمی، کوثر، 1383
 • آپاندکتومی منفی و عوامل در ارتباط با آن در بین 1211 مورد آپاندکتومی، مجله علوم پزشکی ایران، 1383
 • بررسی اشکالات درمانی مجروحین جنگی اعزامی از بیمارستان‌های خطوط مقدم جبهه به بیمارستان شهدای تهران، طب نظامی، 1383
 • بررسی آماری 40 مورد کانسر کولون و رکتوم، نشریه جراحی ایران، 1383
 • درمان غیر جراحی انتخابی در اصابت گلوله به شکم، فصلنامه لرستان، 1382
 • بررسی نحوه پرونده نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی، طب نظامی، 1382
 • بررسی اثرات درمانی تزریق سم بوتولینیوم در درمان شقاق مزمن مقعد، کوثر، 1382

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی

 • Towliat S.M, et al., Comparison of Colonic J-pouch and Straight Coloanal anastomosis after Low Anterior Resection, Iran Red Crescent Med J., 2013
 • Towliat S.M, et al., Milligan-Morgan Hemorrhoidectomy vs. Stapled Hemorrhoidopexy, Trauma Monthly, 2012
 • Towliat S.M, et al., A novel haptic robotic viscogram for characterizing the viscoelastic behavior of breast tissue in clinical examinations, The International Journal of Medical Robotics and Computer Ass., 2011
 • Towliat S.M, et al., Hemorrhoidectomy vs. Stapled Hemorrhoideopexy, Trauma Monthly, 2011
 • Towliat S.M, et al., A New Rigid Fistulectomy Set for Minimally Invasive (Core-Out) Excision of High Anal Fistulas, International Journal of Biological and Life Sciences, 2010
 • Towliat S.M, et al., A medical tactile sensing instrument for detecting embedded objects, with specific application for breast examination, International Journal of Robotics Surgery, 2010
 • Towliat S.M, et al., Earthquake related injuries: Assessment of 854 victims to tertiary referral hospitals, Medicine, 2008
 • Towliat S.M, et al., Predicting negative appendectomy by using demographic, Clinical and Laboratory Parameters, International Journal of Surgery, 2008
 • Towliat S.M, et al., Semi closure method in surgical management of chronic pilonidal sinus, Annals of Iranian Medicine, 2006
 • Towliat S.M, et al., Lateral internal sphincterotomy under local anesthesia (randomized clinical trial), European Journal, 2006

مقالات در کنفرانس‌های‌ معتبر داخلی

 • درمان‌های جدید فیستول و شقاق مقعدی، سی و چهامین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، 1389
 • بررسی فراوانی عوارض روده‌ای و آنورکتال به دنبال شیمی‌درمانی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بخش شیمی‌درمانی بیمارستان بقیه الله در تیر و مرداد 1388، اولین جشنواره دانشجو و تحقیق، 1388
 • مقایسه درد و رضایت پس از عمل در بیماران هموروئیدی درمان شده به روش لیگاتور شریان هموروئیدال تحت داپلر با هموروئیدکتومی جراحی، اولین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی، 1385
 • بررسی میزان تأثیر کلاژن اسبی در هموستاز خونریزی‌های ناشی از اعمال جراحی دندانپزشکی سینوس پیلونیدال هموروئید و لامینکتومی، کنگره طب نظامی، 1384
 • ارزیابی بیماران بی‌اختیاری مدفوع، اولین سمینار بی‌اختیاری مدفوعی و ادراری، 1384
 • سرمازدگی در حوادث غیر مترقبه، دومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 1383
 • بررسی دقت تشخیصی روش‌های مختلف تریاژ در تیم‌های واکنش سریع در طراحی یک مانور، دومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 1383
 • تقسیم‌بندی عملکردی تیم‌های واکنش سریع (TAMD) در حوادث غیر مترقبه، دومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 1383
 • نحوه تعیین ظرفیت واقعی بیمارستان‌ها در حوادث غیر مترقبه، اولین کنگره سراسری بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، 1382
 • بررسی زمان برگشت به فعالیت عادی کارکنان نظامی متعاقب عمل جراحی الکتیو فتق، سومین کنگره طب نظامی، 1382
 • بررسی وضعیت درمان مجروحین در بیمارستان‌های خطوط مقدم جنگ تحمیلی، کنگره سراسری طب نظامی، 1381
 • بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد تروما در بیماران نظامی بستری در بیمارستان بقیه الله در مدت یک سال، کنگره سراسری طب نظامی، 1381
 • مروری بر سیستم‌های درجه‌بندی تروما، کنگره سراسری طب نظامی، 1381

مقالات در کنفرانس‌های‌ معتبر خارجی

 • Towliat S.M, Multidisciplinary Management of Pelvic Floor Diseases, Italy, November 2016
 • Towliat S.M, Problems in differential diagnosis of rectal cancer and solitary rectal ulcer, VII. Coloproktologisches Symposium, Düsseldorf, Germany, February 2013
 • Towliat S.M, Pelvic exenteration in recurrent rectal cancer, Invited Speaker, 1st International and 35th National Congress of the Association of Colon and Rectal Surgeons of India, Dubai, UAE, September 2012
 • Towliat S.M, Differential diagnosis of solitary rectal ulcer and rectal carcinoma – is it a challenge?, Colorectal Cancer Conference, Mayo Clinic, USA, May 2012
 • Towliat S.M, comparison of stapled hemorriodopexy with milligan – morgan hemorrhoidectomy for grade III and IV hemorrhoids, ESSR, 2011
 • Towliat S.M, et al., Results of straight and J-pouch coloanal anastomosis six months after low anterior resection (randomized clinical trial), 12th Congress of Asian Federation of Coloproctology, 2009
 • Towliat S.M, et al., Comparing postoperative pain and patients satisfaction between conventional hemorrhoidectomy and Doppler Guided, Hemorrhoideal Artery Ligation (DG-HAL), 2008
 • Towliat S.M, et al., Earthquake related injuries in 854 counties of the 2003 Bam disaster incident who transported to tertiary referral hospitals, 43rd Essr Abstract, 2008
 • Towliat S.M, et al., Less invasive treatment in Hemorrhoid, 1st Annual Congress on Coloproctology, 2006
 • Towliat S.M, et al., Early feeding after gastrointestinal Anastomosis, 40th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), 2005
 • Towliat S.M, et al., The role of botulinum toxin injection in chronic anal fissure versos internal sphincterotomy, 40th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), 2005