معرفی کتاب بیماری‌های آنورکتال (جلد دوم)

معرفی کتاب بیماری‌های آنورکتال (جلد دوم)

دکتر تولیت به منظور ارتقای سطح دانش علم‌پژوهان در زمینه بیماری‌های کولورکتال و جراحی‌های آن اقدام به تألیف یک کتاب دو جلدی به زبان فارسی کرده‌اند. این کتاب تحت عنوان بیماری‌های آنورکتال به چاپ رسیده است. معرفی جلد دوم کتاب آنورکتال در این جلد از کتاب به چند عارضه دیگر آنورکتال پرداخته شده است که …

ادامه مطلب