سی سرو | دکتر تولیت

غربالگری سرطان روده

غربالگری سرطان روده

آزمایش خون مخفی در مدفوع (60 تا 69 سال) همه زنان و مردان 60 تا 69 ساله باید هر دو سال یکبار آزمایش خون مدفوع (FOBT) را انجام دهند. علائم سرطان روده متفاوت است و همه افراد یک نوع علامت ندارند. تحقیقات نشان داده که غربالگری مردان و زنان برای سرطان روده با استفاده از …

ادامه مطلب